top of page


Litt mer om Kinesiologi - Healing og Veiledende samtaler.


Ki​nesiologi 

Ki​nesiologi er en måte å gjenopprette grunnleggende god helse. Ved hjelp av muskel testing åpnes det for tilgangen til informasjon lagret underbevisst om temaet man jobber med og hva kroppen trenger for å komme i balanse. Kinesiologi behandler ikke diagnoser, men årsaken til symptomene man opplever, samt selve opplevelsen av å leve med symptomene.


Man "snakker" til hjernen via kuskelaturen og sentralnervesystemet. På den måten kan man hente ut nyttig informasjon og kunnskap om årsaker til at man opplever ubehag og mistrivsel. Kinesiologi brukes å redusere stress, skape nye "livsmønstre og sannheter" som hjelper til med å gjenopprette balansen mellom det fysiske, mentale og emosjonelle i mennesket. Alt henger sammen md alt.


Selv om mange opplevelser tilsynelatende kan være like fra person til person og dermed danne en opplevelse av å være samlende under en diagnose er kinesiologien opptatt av å finne den unike og ulike bakenforliggende årsaken hos den enkelte.


Dersom noe eller noen hindrer deg å leve det livet du ønsker, kan denne påvirkningen fra dine omgivelser være en av dine medvirkende stressfaktorer og som påvirker din totale trivesle og velvære opplevelse i hverdagen.

Healing

Healing er energiarbeid og handler om balansering og overføring av energi. Mange mennesker opplever ubehag og plager i hverdagen og har erfart at energi -balansering og  påfyll kan hjelpe dem med mange typer smerter, stive muskler, indre uro etc. 


Mange føler for eksempel at man har liten energi og stadig er sliten. I slike situasjoner kan healing ha god effekt for mange. Kroppslige smerter og lyter som plager deg i hverdagen og som hindrer deg å leve med god helse, kan ofte balanseres eller «tappes» for det negative stresset som skaper ubehaget. 


Noen opplever bedring/lindring med en gang eller kort tid etter healingen, mens andre opplever full effekt etter noen dager

Veiledende samtaler

En del søker en å snakke med som kan lytte til dem, gi veiledning på en objektiv måte og som gir muligheter til å reflektere over egen situasjon på en måte som ivaretar dens verdighet og integritet beskyttet av personvern og taushetsplikt.


Mange opplever at de kommer til et punkt i livet hvor alt stopper litt opp og man begynner å stille seg selv spørsmål om sin egen livssituasjon. For mange handler dette om Karriere, men for andre handler dette om andre områder i livet. Energi avbalansering er ofte effektfullt og mange søker behandling som kan hjelpe dem.

 

Dersom du ønsker å finne løsninger på din livssituasjon på områder som selvtillit, familie, sosiale, mentale, åndelige, selvbilde, selvfølelse, fysiske og psykiske utfordringer kan temaene  være gode livsmarkører for veien videre! 
bottom of page