top of page

Noe om oss.

"Din Indre Styrke" har klinikk ved Lilleng Helsepark i Moss, (I Den gamle skofabrikken) hvor vi tar imot klienter for samtaler og behandlinger. Det gjennomføres også med jevne mellomrom foredrag og seminarer hvor man har mulighet til å delta både fysisk og på digitale plattformer. Tidligere har klinikken hatt sin praksis i Oslo. 


Klinikken drives av Steinar Hanson og er en del av SHANSON - Art of living AS som har fokus på undervisningen.

Praktiserende veileder.

Steinar Hanson

Har vært engasjert med denne type veiledning siden midt på nittitallet og har studert flere av Kinesiologiens felt både i Norge og i Danmark. På begynnelsen av to tusentallet studerte han medisin grunnfag ved Atlantis Medisinske Høgskole. Er i dag leder for Den Norske Kinesiolog Forening. (DNKF) 


Har hele tiden drevet​ med veiledning, opplæring og undervisning innen personlig vekst og utvikling over hele landet for mennesker med behov for veiledning enten det er i forbindelse med karriere og jobb, egenverdi og selvtillit, familie og venner, egen motivasjon og livsglede og selvrespekt osv. Flere titals tusen personer har lyttet til veiledningen. 


Jobbet med Healing i flere år og har de senere årene merket at den metoden som nå benyttes har veldig god effekt for mange. Underviser også andre som ønsker å utvikle sin indre Healing energi i "Min metode" trinn for trinn, slik at flere kan bevisstgjøre seg sin egen Healing kraft.


De veiledende samtalene gjennomføre både ved fysisk oppmøte og digitale møter hvor man sammen jobber seg frem til livsveier der man ikke tidligere har sett muligheter. Det skapes nye veier gjennom Motiverende samtaler, bevisstgjøring av og om metoder som kan bidra til fremtidige muligheter, samt kartlegging og stress-frigjøring av hindre og blokkeringer.


Mennesket drives ofte av sin frykt, vaner og overbevisninger. Det gir dem livsoplevelser de setter pris på, men også livsoplevelser man ikke verdsetter like høyt. Dette fokuset gjør at man ikke nødvendigvis må ha en sykdom eller være syk for å få veiledning. De aller fleste som kommer er friske og oppsøker klinikken fordi de ønsker å utvikle seg og forstå seg selv, sin frykt, justere på sine vaner, gjøre nye valg og korrigere sine "livs, -sannheter" fra fastlåst til livs flyt. Den endret tryggheten er til en hver tid fundamentet alt bygges på.


Over 30 års erfaring med å veilede og undervise mennesker i bevegelse over ble Skandinavia. På  shanson.no / arrangementer finner man en oversikt oversikt over kursrekke hvor kursrekker.

Steinar Hanson

Livsveileder.

Det er mitt ønske å hjelpe Deg

"Din reise på din vei i den retning du ønsker deg"

bottom of page