top of page

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Introduksjon.

SHANSON–Art of living AS (FORETAKSREGISTERETorg.no91238310) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter våre nettsider: shansonacademy.simplero.com, educo.as, gladfokus.no, youcanbook.me, shanson.no, samt våre kurs plattformer med egne url-adresser (Kursnavn).simplerosites.com. Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene være, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hensikten med denne Personerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsider. Personerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personlovgivinger eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.


Samtykke

For å kunne benytte deg av tjenesten tilgjengelige på våre nettsider er det nødvendig at du gir oss visse forespurte tjenesten.

Ved å bruke tjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg. Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil Vi slette opplysningene så snart Vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.


Behandlingsansvarlig.

SHANSON–Art of living AS ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av opplysningene i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgiving. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.


Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til en hver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.


Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg ev våre tjenester på våre nettsider, vil vi behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

Adresse


Betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløpet belastet, debet,-kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.

Brukernavn

E-postadresse

Firmanavn

Informasjon om din bruk av våre nettsider, eksempelvis søkerhistorikk, hvilke undersider som besøkes.

Enhetstyper

Informasjon om kontaktperson.

IP Adresser

Kommentarer og aktivitetslogg fra våre kursportaler (Etter innlogging)

Navn

Nettleserinnstillinger

Operativsystem

Passord (kryptert for oss)

Telefonnummer

Slik innhentes informasjonen.

Vi behandler personopplysninger som du avgir via skjema på våre nettsider, ekesmpelvis:

Kontaktskjema eller påmelding til våre nyhetsbrev

Påmelding til et gratiskurs, webinar e.l

Nedlastning av f.eks e-bok, guide, maler e.l

Kjøp av kurs, tjenester eller produkter på våre nettsider.

Kommentarfelt


Formålet med informasjonen som innhentes:

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysningene om deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester og benytte våre nettsider.

Vi vil behandle personopplysninger som vi mottar direkte fra deg eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formål som er beskrevet under og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenester og nettsidene på en best mulig måte. Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og nettsidene, vil vi behandle dine personopplysninger for å :

Gi tilgang til våre produkter og tjenester.

Sende ut relevant informasjon.

Håndtere kundeservice

Tilby deg gratis tips, e-boker, guider. m.m

Gi deg informasjon om de mest relevante produkter og tjenester.

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

Slik lagres informasjonen:

Informasjonen innhentes gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårt CRM-system i

WebinarJam, Simplero, Activ Campain, Hano, Fiken og Mekke Media som er systemene som vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedsføringskommunikasjonen.

Informasjonen lagres til du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Slik kan du slette dine personopplysninger:

Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter på livsglede@shanson.no eller skriftlig til SHANSON Art of living AS, (adresse lenger ned) (Vi ønsker all dialog skriftlig så derfor ingen telefonmulighet)

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre du ønsker å benytte betalingstilbud fra våre underleverandører som PayPal eller Stripe. Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av oss.

Hvis vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger det formål.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgiving.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. Vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon skal gå videre eller ikke, og person opplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annen selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eierdeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Tredjepartslinker.

Av og til, etter vårt skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjepartsprodukter eller tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun en orientering. Disse tredjepartsnettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

Sikkerhet.

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avløsning eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagring og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner behandles vie en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet -og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer)

Hvis en ansatt hos misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inklusive oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre tjenester og nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.


Overføringer av personopplysninger til utlandet.

Dine personopplysninger kan overføres innenfor det europeiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha litt tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.


Dine rettigheter.

Du som bruker ev våre nettsider har, med de begrensinger som følger av den til enhver gjeldende personlovgiving, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver til trekker tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.


Kontaktinformasjon.

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage over vår behandling, kan du kontakte oss på:

Telefon 98002494 (Styrets leder)

e-post livsglede@shanson.no

Post: SHANSON- Art of livning AS Tor Sørnes vei 19 1523 Moss

Du har også rett til å klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page