top of page
bgImage

Litt mer om Healing energi.

Hva er Healing?

Det er mange forskjellige former for healing og omfatter langt mer en den «slitte» og feilaktige omtalen "healer" som ofte er satt i forbindelse med religiøse tolkninger. Healing er en kraft man kan lære å formidle. Det er ikke en gave forunt de få, men en kapasitet alle besitter, men som ikke er blitt utviklet av alle på samme måte.

Det handler vel mer om hva noen har valgt å utvikle og derfor blitt flink til, mens andre har valgt å la det ligge for så å fokusere på andre viktige oppgaver. (Jeg har bil, men er skikkelig glad for at noen har utviklet egenskapen til å bli en god mekaniker. Det har ikke jeg, selv om jeg sikkert kunne fått det til om jeg hadde øvd, lært og fokusert min energi og hatt interesser i den retningen)


Rett og feil metode.

Mange har tanker og meninger om hva som er rett og hva som er feil. Personlig velger jeg å avstå fra å yttre noe om dette, da min mening er at energiene selv finner veien dit den skal og metoden for å oppnå best resultat vil variere både i form av energiens kraft og valgt metode å arbeide etter. Her finner du derfor metodene jeg velger for å formidle energien.


Vi er alle healere på en eller annen måte, enten vi hjelper noen i sorg, samtaler med noen, driver sårbehandling eller på en eller annen måte støtter og lindrer smerte og lidelser hos våre medmennesker. Mange jobber i oppvekst, helse og omsorg. De bruker sine healende evner og kraft gjennom sitt arbeide. De er som meg og de aller fleste andre energiarbeidere, men fra en litt annen vinkel. Som foreldre er vi også energiarbeidere for vår familie og våre barn i enkelte hverdagssituasjoner hvor foreldre -kraften bidrar til skape trygghet og lindring. Alt er energi og kanaliseringen av den samme kraften. Vi er energiarbeidere på hver vårt felt men felles bruker vi kraften, livskraften, kjærlighetskraften, gudskraften eller universets kraft. Kjært barn har mange navn.

Den healing som her tilbyr er en åndelig og spirituell healing, - men ikke knyttet opp mot noen religion eller trosrettning. Den kan minne om Reconnective healing hvor energien finner veien til rett sted selv under behandlingen. Jeg bruker det jeg kaller for den universelle kraft når jeg healer. Effekten av healing-seansen er det viktigste for meg og derfor er min healing lagt opp med en ramme av enkelhet. 


Jeg har tro på at jo enklere man gjør selve healingen jo større kraft kan man videreføre til klienten. Når det gjelder resultater så oppleves det at å jobbe med årsaken til smerten, dens opphav er langt mer effektivt enn å jobbe direkte på smerten eller ubehaget. (Kapper du roten av planten forsvinner den, men lar du røttene (årsaken) være kan den fort komme tilbake). 


Årsaken til smerten er det ofte klienten vet noe om før den kommer til timen, men noen ganger er det ikke slik. Når så er tilfelle bruker jeg behandlingsformen kinesiologi som verktøy for finne opphav og årsak til lidelsen. Med rett intensjon kan man etter dette funnet, styre energien mer kraftig og fokusert mot rett punkt og dermed øke effektiviteten betraktelig.


Hva virker healing på?

Healing er energiarbeid og handler om balansering og overføring av energi. Mange mennesker opplever ubehag og plager i hverdagen og har erfart at energi balansering kan hjelpe dem med mange typer smerter, stive muskler, indre uro etc. Mange føler for eksempel at man har liten energi og stadig er sliten. I slike situasjoner kan healing ha god effekt for mange. Kroppslige smerter og lyter som plager deg i hverdagen og som hindrer deg å leve med god helse, kan ofte balanseres eller «tappes» for det negative stresset som skaper ubehaget. Noen opplever bedring/lindring med en gang eller kort tid etter healingen, mens andre opplever full effekt etter noen dager.

Dette handler i stor grad om et samarbeid mellom healer og den som mottar healingen og hjelper aller best for de som er åpne for å motta healing. De som «stritter imot» av forskjellige årsaker sliter litt i begynnelsen med å motta energien og vil som oftest oppleve en effekt, men muligens ikke allerede ved første besøk i motsetning til en åpen og mottakelig klient. (Jeg mener det er sunt å være litt skeptisk i begynnelsen)

Dersom din overbevisning om at denne type energioverføring er noe tull, kan det godt hende at du opplever å få rett. Intensjonen om bedring er en gjensidighet som skaper kraften mellom den som healer og den som blir healet. Om man har en intensjon om å bevise at healing ikke fungerer vil man fort kunne oppleve å få rett, siden denne type intensjon skaper kontaktproblemer med energiene. Kanskje ikke denne formen er rett for deg og du har bedre effekt av å velge et annet alternativ. Ikke alt er for alle.


Hvordan?

Alle timer gjennomføres ved at healer holder sine hender over/eller på forskjellige områder på kroppen til klienten, holder på et spesielt punkt på kroppen hele tiden, - eller sitter ved siden av klienten uten fysisk kontakt i det hele tatt. Valgt metode varierer etter hva som er beste egnet og hva den som mottar healing opplever som mest komfortabel og gir tillatelse til. Healing er ingen tradisjonell medisinsk behandling og hverken stiller eller behandler diagnoser som din fastlege. De råd, medisiner og behandlinger leger og spesialister har foreskrevet må man fortsette å følge. Man må ikke se på healing som en alternativ behandling som kan erstatte medisinske råd.

Ingen behandlinger gjennomføres i stedet for spesialist eller fastlege sine utskrevne behandlinger. Healing kan der imot fungere som et godt tilskudd og supplement i tillegg til den pågående medisinske behandlingen. Dette kommer frem i den første samtalen. Alle behandlinger gjennomføres påkledd og berører ingen av klientens intime soner. En healer er også underlagt loven om taushetsplikt og plikter å behandle alle opplysninger gitt fortrolig.


Fjernhealing.

Er like nær som om du er i rommet for mange selv om opplevelsen er litt forskjellig! Fjernhealing følger kvantefysiske prinsipper og er derfor ikke påvirket av tid, sted, rom og avstander som vi forholder oss til og oppleves som normalt i hverdagen. Tiden er kun et redskap som hjelper til å strukturere vår dag, men har ingen påvirkning på den energien som her brukes. Energi kan ikke fjernes eller ødelegges, men kan kun styres og omgjøres til en annen form. Når energi overføres (healing) ved fysisk kontakt når du er i samme rom oppleves kontakten på en annen måte. Sansene sørger for at denne kontakten kan oppleves mer kraftfull siden fysisk kontakt er til stede.

Den energien kjenner ingen grenser på avstand og kan strekkes i det uendelige. Det spennende er at den styrker seg jo mer den strekkes. Litt som en strikk som strekkes.

Når jeg berører din kropp opplever du denne energien som håndgripelig, men i fjernhealing er denne energien å oppleve som uhåndgripelig (usynlig), men ikke dermed borte. Den er der fortsatt og like kraftfull, selv om den ikke er merkbar rent fysisk som et håndtrykk ett eller annet sted på kroppen

Det er menneske som har skapt tid og sted og ikke noe som energiene forholder seg til. Den er fri for de begrensinger som vi mennesker har lært oss å begrense under og forholde oss til. Mange lever i en hektisk hverdag, med mange gjøremål og mye logistikk av små barn og mange møter. Man har vanskeligheter med å få tiden til å strekke til, eller så bor man på en annen kant av landet og er derfor forhindret å møte personlig. Fjernhealing er et godt alternativ og har ofte like stor effekt. Det er ikke nødvendig å ligge stille eller avbryte egne aktiviteter mens fjernhealingen pågår, men jeg ønsker personlig å ha gjennomført en liten samtale på telefon hvor jeg kan innhente litt opplysninger om deg og årsaken til at du søker å benytte deg av mine tjenester. Med bakgrunn i denne samtalen finner vi tid og sted hvor vi begge kan være fokusert på det som vi sammen skal skape gjennom fjernhealingen.


Transehealing

Transehealing er en veldig kraftig metode for åndelig helbredelse, fordi den helbredende energien kommer direkte fra Spirit. Så man kan si at i tillegg til å være en healing form er også Transe-healing er type mediumskap. Mediumskapet er evnen til å koble seg til åndeverdenen, som åndeguider, hjelpere, oppstegne mestere og engler. Et medium er ”mellommann/kvinne” mellom en person og åndeverdenen. Transehealingen foregår ved at et medium i utgangspunktet bare er en kanal for energien som strømmer gjennom fra åndeguider, hjelpere, engler, mestere og videre til den som skal motta energien og få healingen. En «trance healing» økt kan være bra i tider hvor vi ikke er i balanse, for eksempel når vi opplever høyt stress eller emosjonelle problemer. Transehealing fungerer godt på det emosjonelle, mentale og spirituelle plan, mer enn på fysiske problemer. Likevel er fysiske problemer fortsatt inkludert hvis de er knyttet til emosjonelle, mentale eller åndelige problemer.


Noen grunner til at healing ikke virker:

Klienten "ønsker ikke" å bli frisk av forskjellige underbevisste årsaker. Her kan man bruke kinesiologi for å finne årsaken til dette, balansere ut stresset i dette -og dernest gå tilbake til den opprinnelige healingen. Healeren er ikke fokusert på sine oppgaver og derfor ikke selv koblet til energiene som skaper healingen. I slike tilfeller eneste riktige å "rebooke timen" og be klienten komme tilbake på et annet tidspunkt. Klienten fritas i så fall for alle økonomiske forhold rundt bestillingen. Med bakgrunn i de de to punktene over, eller at klienten ikke tør slippe kontrollen, eller ikke tror på at healing kan hjelpe, gjør at man kan stritte imot og skaper hinder for energienes flyt. Når det skjer må energiene gjenopprettes for å skape gjensidig tillit og trygghet rundt det som skal skje videre.


Vanlige og naturlige reaksjoner under/etter healingen.

Det er ikke noen regler for hva man opplever men under er det noen eksempler på ting man kan komme til å oppleve under healingen og eller fjernhealingen.

Ubehagelige reaksjoner kommer og forsvinner gjerne innen et par døgn.

Reaksjonene fortoner seg ikke etter noe fast mønster og kan variere fra gang til gang.


De fleste merker minst første gangen og mer etter hvert.

Noen kjenner ingenting, men det betyr ikke at det ikke har skjedd en energioverføring. Dagen etter kan smertene eller plagene være borte eller vesentlig redusert.

Hos enkelte merkes resultatet av den helbredende prosessen først etter noen uker, kanskje noen måneder. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden under, rett etter og i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning» i medisinsk forstand, men en naturlig respons som forstås som at kroppens egne helbredelsesprosesser som er virksomme. 

bottom of page