top of page
bgImage

Litt mer om Kinesiologien

HVA ER KINESIOLOGI?

Kinesiologi er en måte å gjenopprette grunnleggende god helse. Ved hjelp av muskelresponsen åpnes det for tilgangen til dypereliggende informasjon om temaet man jobber med og hva kroppen trenger for å komme i ballanse. Kinesiologi brukes til å gjenopprette balansen mellom det fysiske, mentale og emosjonelle. Alt henger sammen md alt.


HVEM HAR NYTTE AV KINESIOLOGI?

Kinesiologi behandler ikke diagnoser, men årsaken til symptomene man opplever, samt selve opplevelsen av å leve med symptomene. Selv om disse tilsynelatende kan være like fra person til person og dermed danne en opplevelse av å være samlende under en diagnose er kinesiologien opptatt av å finne den unike og ulike bakenforliggende årsaken hos den enkelete. Dersom noe eller noen hindrer deg å leve det livet du ønsker, kan denne påvirkningen fra dine omgivelser være en av dine medvirkende stressfaktorer og som påvirker din totale trivesle og velvære opplevelse i hverdagen.


Noen har utfordringer.

 • Muskelsmerter,
 • Andre smerter,
 • Intoleranser/ sensitivitet,
 • Undervekt, overvekt,
 • Lærevansker, konsentrasjonsproblemer,
 • Tristhet, frykt/ engstelse, andre emosjonelle
 • Utfordringer, stress, utbrentehet, utmattelse, lavt -energinivå, hodepine,
 • Dårlige vaner, hormonubalanser, avhengighet,
 • Forventningspress, synsforstyrrelser f.eks samsyn
 • Andre utfordringer.

"Et mentalt bilde" for å skap en forståelse.

Om du var plaget med en hestehov på en plen som skulle være fri for dette ville Kinesiologien og tradisjonell medisin angrepet dette "problemet" på to forskjellige måter.

Kinesiologien ville ikke brydd seg om hestehoven (problemet) som var synlig, men dukket ned under overflaten og begynt å finne årsakene til at denne hestehoven vokser der den gjør, for så å begynne å klippe røttene av hestehoven. (Finne årsaks sammenhengene og fokusere på dem). Resultatet vil være at Hestehoven blir borte, fordi næringskilden for videre liv kuttes.


Tradisjonell medisin ville man til sammenlikning kunne si kjørte over hestehoven med gressklipper (Smertestillende/relevante medikamenter) slik at du ikke lenger ser og opplever problemet på plenen (man er Symptomfri). Årsaken til problemet lever fortsatt og vil kunne på sikt gjenoppstå og fremtvinge ny runde med "Gressklipper-behandlingen"


Kinesiologi er ikke akuttmedisin og kan ikke på noen måte erstatte bruk av livsviktige medikamenter som er foreskrevet av din fastlege eller annet helsepersonell. 

Her vil Kinesiologi kunne bidra til et positivt energitilskudd i tilleg og forståelse av situasjonen, men ikke som behandling)

Noen som kommer til en Kinesiolog gjør det fordi de opplever at de har utfordringer og andre gjør det fordi de ønsker å bruke Kinesiologi forebyggende og mer i en Selvutviklende og forståelse av indre vekst og måloppnåelse.


Andre bruker Kinesiologi som Life-coach (Livsmåls veildning) 

 • For å nå sine mål.
 • Føle seg helere.
 • Øke evnen til å ta valg.
 • Tørre å komme seg videre i livet.
 • Forbedre prestasjoner på en eller flere av livets områder.
 • Få mer glede i livet, rydde i reaksjonsmønstre.


Eksempel:

En person kommer til behandling med en fysisk utfordring; Stiv nakke.

Dette påvirker også personens mentale helse, fordi det er slitsomt og smertefullt. I tillegg er personen veldig bekymret fordi det er blitt vanskelig å jobbe og hjemmesituasjonen begynner å påvirkes av helsesituasjonen.


I kinesiologien er alle deler av kropp og sinn like viktig og alt henger sammen med alt. Gjennom ulike teknikker bearbeides stress slik at blokkeringer løses opp og forsvinner. Når ?veien er ryddet? kan man lettere komme i balanse og nå sine mål. Mange erfarer at kinesiologi er en god metode fordi man selv velger hvor mye man vil dele med omverden. Kinesiologi er en metode som kan brukes på ulike måter.

Alt henger sammen med alt så en smerte i nakken kan godt komme fra en konfliktfull tid med en medarbeider eller bekjent i en jobb eller annen relasjon. Det er ikke sikkert at smerteområdet er årsaksstedet.


Mennesket påvirkes utenfra og innen fra.

Noe i verden rundt oss mottas av oss og signaler sendes til noe i oss. Dette skaper en påvirkning hos oss basert på hvilke erfaringer vi har lagret i vår fortid. Derfor vil opplevelsen av det som påvirker oss være forskjellig fra menneske til menneske. Vårt felles ståsted er at vi reagerer ut fra vår "Sannhet" om det vi mottar. Hva vår sannhet er vil variere og vi alle er et resultat av våre egne påvirkingner. Arv, miljø,oppvekstvilkår, sosialt liv, familieforhold, kultur, religion, kosthold, livskvalitet og verdier er bland de parametere som skal "sannheten" om den enkelte og dens syn på seg selv og det livet man lever i en verden bestående av 7 milliarder andre mennesker som også har sin unike oppfattelse av sannheten.


Noen ganger er "vår sannhet" vår venn og noen ganger der den vår fiende.

Vi er alle et resultat av levd liv og mye av våre sannheter er "lærte programmeringer" og ikke "sanne sannheter" Dersom du har hørt hele ditt liv at du ikke kommer til å bli noe her i livet, kan det godt være at noe inni deg selv tror på det, men det er på langt nær sannheten selv om det i dag er en av dine overbevisninger. Det er et lært "skript" som må omprogrammeres. Kinesiologi kan man bruke til å finne årsaken, din beslutning om egen verdi på dette området og hvilke livsprogram du har valgt å følge i denne sammenhengen. Her skaper man også rommet for endring av fortidens sannhetsopplevelser til fremtidens omprogrammerte sannheter om egenverdi og livskvalitet. Fokus fremmover på det man øsnker skal skje! 


bottom of page