top of page
bgImage

 Energibalansering gir indre styrke.

All vekst starter med å finne årsaken til dine livsopplevelser.

Velkommen til  Din Indre styrke


Gjennom de tre hovedområder Kinesiologi, Healing og Veiledende samtaler søker vi, -sammen med klienten å finne årsaken til at personen ikke opplever den livsgleden klienten syntes å fortjene.  De veiledende samtalene skaper ofte "temaet" vi skal fokusere på.  Kinesiologi er et verktøyet vi bruker for å "finne opphavet", - den bakenforliggende årsaken, blokkeringen, opplevelsen av, "de skapte sannheter" om egen verdi.  Healingen er Energi-påfyll brukes i kombinasjon med Kinesiologien og hjelper til med å frigjøre energiene som frigjør stress og skaper lindring, forståelse, re-programmering av "sannheter" og på den måten bedre klientens livs -og hverdags opplevelser. Frykt, vaner og egne "livs sannheter" påvirker hverdagen og skaper varierende grad av livskvalitet. Dette kan korrigeres med forskjellige teknikker og metoder.   Våre tjenester har alle til formål å styrke den enkeltes opplevelse av velvære og livskvalitet. 

Kinesiologi

Fokuserer på et tema. Kommuniserer med hjernens underbevisste, kroppsbevisste og det emosjonelle, via sentralnervesystemet ved bruk av muskel testing. 


Finner de skulte årsakene, røttene og opphavet til dine livsopplevelse i dag.Kan kun utføres ved fysisk fremmøte. 

Healing

Energi-påfyll for å lindre plager. Ofte brukt som tilskudd etter at man har jobbet med en "case" under veiledende samtaler og Kinesiologi. 


Healing (energi påfyll) på årsak har langt større effekt enn på opplevelsen i nåtid. Man trenger å kjenne årsaken.Kan utføres digitalt og ved fysisk fremmøte.  
Veiledende samtaler

Samtale rundt et tema som det er ønskelig å skape klarhet og løsninger i klintens hverdag som kan hjelpe dem til å komme videre.


En fastlåst situasjon kan ofte ha en enklere forklaring enn man har tenkt seg. Innspill, veiledning og en å samtale med er ofte oppklarende og til stor hjelp. 


Kinesiologi er et godt verktøy som ofte finner veien til en løsning når "årsaken" ligger forankret dypere og muligens tilbake i tid


Kan utføres digitalt og ved fysisk fremmøte 

bgImage

Våre tjenester skal skape bedre livsopplevelse for klienten. 


De rundt deg påvirker deg på samme måte som du påvirker de rundt deg. Dine tanker om deg selv og andre formes, følelser skapes, "sannheter" om din egen - og andres verdi formes. Dine handlinger og vurderinger av deg selv i forhold til de rundt deg påvirkes i enten en positiv eller negativ retning. Disse opplevelsene kan få deg til å oppleve at: Du er OK - Jeg er IKKE OK eller omvendt Jeg er OK - Du er IKKE OK. Vi jobber sammen med klienten med å finne de bakenforliggende årsakene til at personen bevisst, -eller ubevisst gjør de valg de gjør. Mangel på valg og opplevelsen av å være satt i sjakk er ofte opplevelser som klientene beskriver. Klienten er satt i en mental og emosjonell situasjon som "tvinger" klienten til å gjøre de valg de gjør med bakgrunn i de bakenforliggende årsaker som alle bærer preg av å være "bedre enn" eller dårligere enn". 


Bygge Din indre styrke handler for deg om å bygge din egen verdi og personlige utvikling, slik at du skal kunne kjenne på gleden av å eie følelsene av Jeg er OK - DU er OK. uansett hva du opplever fra de rundt deg.

Dette forteller noen tidligere klienter

(Anonymisert av personvernhensyn)


Jeg vil gjerne takke for en fin og nyttig healingtime.

Jeg hadde en helt klar respons på healingen. Jeg slapp masse spenninger fra hals nakke og hele ryggen. Jeg ble i stand til å rette ut ryggen igjen. Kanskje dette er årsaken til at jeg slapp unna ørebank i hele tre døgn. Nederste del av ryggen er fortsatt vond. Jeg følte hele tiden varme fra hendene dine, men på ryggen tok det en stund før det ble produsert varme. Alt i alt er jeg veldig fornøyd og ser fram i mot at jeg kan bevilge meg mer behandling.Hjertelig takk, for kraftfull healing

Jeg har så og si ikke hatt vondt, bare litt murring. Det er helt utrolig, da jeg har hatt kroniske smerter siden oktober 2018. Takknemlig.Tenk at min usikkerhet ovenfor min far gjennom et langt liv hadde med en krangel mellom han og min mor helt i begynnelsen av mitt liv. Han har aldri gjort eller sakt noe som skulle gi meg grunn til det, så jeg har alltid undret på dette. Etter å ha funnet årsaken og balansert ut stresset har denne tvilen blitt borte og jeg har fått et styrket forhold til min far. Tusen takk for nyttige Kinesiologi timer. 


Hei Steinar

Armen er mye bedre, så det er ikke tvil om at behandlingen hjalp. Tusen takk!
bottom of page